หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > ทุ่งหัวช้าง > วัดพระธาตุดอยกวางคำ
วัดพระธาตุดอยกวางคำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุดอยกวางคำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.97
longitude :  99.06
รายละเอียด :  วัดพระธาตุดอยกวางคำ บ้านโป่งแดง-สัญชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน วัดนี้ถูกสร้างโดยหลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนากิจจานุรักษ์(อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว) เมื่อประมาณ 50 กว่าปีที่แล้วในสมัยที่องค์หลวงปู่ได้ติดตามครูบาเจ้าศรีวิชัย และครูบาเจ้าอภัยขาวปี(วัดพระพุทธบาทผาหนาม อำเภอลี้) มาบูรณะวัดพระธาตุหัวขัวอำเภอทุ่งหัวช้าง ปัจจุบันในวิหารวัดพระธาตุดอยพญากวางคำมีพระประธานทรงเครื่องปางพระมหาจักรพรรดิ ประดับด้วยเพชร พลอย ไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา วัดพระธาตุดอยพญากวางคำนั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใน กล่าวไว้ว่าเมื่อประมาณห้าสิบปีที่แล้วครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนากิจจานุรักษ์ได้รู้ข่าวว่าบนดอยขุนห้วยโป่งแดงมีรอยพระบาทประทับอยู่บนก้อนหิน ท่านได้มาค้นหาพบเจอรอยบาทของพระมหาเถระ บนดอยกวางคำในปัจจุบัน ท่านจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานเสี่ยงทาย ก็ทราบว่าองค์ท่านเองนั้น เมื่อครั้งในดีตชาติ ได้เคยเกิดเป็นพญากวางคำ บำเพ็ญโพธิญาณ และมาถูกพรานยิงด้วยธนูเสียชีวิต ณ สถานที่แห่งนี้ จึงได้ก่อสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์สถานถาวรวัตถุให้ ชาวกระเหรี่ยง ลูกหลาน และผู้ที่ศรัทธา ได้สักการบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ต่อไป และยังมีตำนานย้อนรอยไปเกี่ยวกับ พญากวางคำ และรอบพระบาทของพระมหาเถระ อีกด้วยว่า ครั้งพุทธกาลแต่เดิมสมัยสมเด็จพระกกุกสันโธสัมาสัมพุทธองค์ ณ ขุนห้วยโป่งแดงปัจจุบัน ในเวลายามบ่าย มีกวางฝูงหนึ่งประมาณสิบกว่าตัว ออกหากินโดยการนำของจ่าฝูงพญากวางคำซึ่งเป็นกวางพระโพธิสัตว์ ตัวใหญ่ สีเหลืองดุจทองคำ
การเดินทาง :  การเดินทาง มี 2 เส้นทาง คือ เข้าทางแยกแม่เทย อำเภอลี้ ตามทางหลวงหมายเลข 106 และอีกเส้นทางคือ เข้าทางแยกแม่อาว ทางหลวงหมายเลข 1184 ประมาณ 70 กิโลเมตรถึงอำเภอทุ่งหัวช้าง ถึงแยกบ้านโป่งแดง ถนนชัยยะวงศาพัฒนา ประมาณ 4 กิโลเมตรถึงบริเวณวัดพระธาตุดอยกวางคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จำนวนผู้เข้าชม :152