วัดศรีเตี้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีเตี้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม7บ้านศรีลาภรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ถนนสายท่าลี่ - ม่วงโตน
การเดินทาง :  จากปากทางท่าลี่เข้ามาระยะทาง 10 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :404