วัดเจริญสุขาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเจริญสุขาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บางนกแขวก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สิ่งที่น่าสนใจในวัด ได้แก่ พระอุโบสถที่มีศิลปะการก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะเพดานโบสถ์เป็นรูปโค้งคล้ายประทุนเรือ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย (หลวงพ่อโต) เป็นประติมากรรมสม้ยสุโขทัยสร้างด้วยศิลาแลง บริเวณหน้าวัด (คลองบางนกแขวก) มีฝูงปลาอาศัยอยู่จำนวนมาก
การเดินทาง :  - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ถนนพระราม 2 ระยะทางประมาร 81 กม. - ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 17 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :377