หนองบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบัว ม.1 ต.บานบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หนองบัว ตั้งอยู่ที่ บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นหนองน้ำจืด มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย และใช้น้ำในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนสายเกษตรสมบูรณ์ - หนองบัวแดง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2037) ตั้งอยู่ที่ บ้านบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตรงข้ามวัดทรงศิลาบ้านบัว

จำนวนผู้เข้าชม :341