วัดโฆ๊ะพะโด้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโฆ๊ะพะโด้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านขุนตื่นใหม่ หมู่ที่6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ม. 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :716