วัดจอมหมอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจอมหมอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่6 ต.ม่อนจอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  052005166
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "_"
การเดินทาง :  "_"

จำนวนผู้เข้าชม :762