น้ำตกโป่งสะแยง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกโป่งสะแยง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยเขียดแห้ง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกโป่งสะแยง น้ำตกโป่งสะแยงอยู่ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านจากขุนแม่รวมเข้าหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง ซึ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งน้ำตกโป่งสะแยงเป็นน้ำที่มีความสวยงาม มีความสูงประมาณ 15 เมตร ซึ่งในแต่ละปีจะมีการไปเที่ยวชมมากในช่วงฤดูร้อนหรือในช่วยเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ความโดดเด่นของน้ำตกอยู่ที่ความสูงของน้ำตกและความชุ่มชื่นบริเวณน้ำตก ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่คอยให้ความชุ่มชื่นจึงเหมาะแก่การพักผ่อนในช่วงอากาศร้อน ๆ โดยเฉพาะเดือนเมษายน และน้ำตกแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนไม่ไกลคือ ประมาณ 900 เมตร แต่ทางเข้าน้ำตกยังยากต่อการเขาไป เพราะยังขาดการพัฒนาทางเข้า ฉะนั้นถ้ามีการพัฒนาทางเข้าจะทำให้ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความงามของธรรมชาติเป็นอย่างดี
การเดินทาง :  จังหวัดเชียงใหม่ สู่ อ.แม่แตง สู่ อ.ปาย เลี้ยวซ้าย 70 กิโลเมตร เข้าสู่ อ.กัลยาณิวัฒนา ผ่านไปสู่ บ้านแม่ละอุป ผ่านบ้านเสาแดง แล้วก็ถึงหมู่บ้านห้วยเขียดแห้ง แยกไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร รวมจากอำเภอกัลยาณิวัฒนาไปถึงประมาณ 15 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :724