วัดไก่เตี้ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดไก่เตี้ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.58
longitude :  100.15
รายละเอียด :  ?วัดไก่เตี้ย? สร้างเมื่อ พ.ศ. 2348 ความเป็นมาของวัดสันนิษฐานจากซากโบราณสถานว่า น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือต้นสมัยอยุธยา แต่ถูกทิ้งร้างเป็นระยะ ๆ ตามสถานการณ์บ้านเมือง จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการบูรณะ ฟื้นฟูซ่อมแซมขึ้นใหม่ จากหลักฐานสิ่งก่อสร้างลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยรัชกาลที่ 3 ปรากฏอยู่ และถูกทิ้งร้างไปอีก จนกระทั่ง พ.ศ.2428 จึงได้มี หลวงพ่ออิ่ม จากวัดเสาธงทอง ซึ่งตั้งอยู่คนละฝากของแม่น้ำสุพรรณ เห็นความยากลำบากของชาวบ้านวังยาง ที่ต้องข้ามฟากไปทำบุญถึงวัดเสาธงทองโดยเฉพาะในฤดูน้ำหลาก กระแสน้ำเชี่ยวและอันตราย จึงได้ชวนชาวบ้านกันช่วยฟื้นฟูวัดไก่เตี้ยและช่วยกันบูรณะพัฒนาวัด มาจนถึงปัจจุบัน มีพระเกจิชื่อดังคือพระครูสุกิจวิจารณ์ (หลวงตาจวน)
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี-ชัยนาท) หมู่ 2 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :1026