เกาะกลางน้ำบ้านหนองโข่ย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะกลางน้ำบ้านหนองโข่ย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองโข่ย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :160