บ้านเก่าโบราณ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านเก่าโบราณ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตึกปูนทรงยุโรปแต่ละหลังที่บ้านท่าแร่ เป็นที่อยู่อาศัยที่เด่นและแปลกตากว่าชุมชนอื่นในจังหวัดสกลนคร เป็น สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม ใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูนไม่มีช่างใดทำได้ และไม่ค่อยพบเห็นที่ไหนด้วย ซึ่งพวกเขาจะผสมปูนขาวกับทรายจากดอนสวรรค์ (เป็นเกาะที่อยู่กลางหนองหาร) ผสมกับยางพืชพื้นเมือง คือ ยางบงและน้ำอ้อย ไม่มีปูนซีเมนต์ เป็นตัวประสาน เพราะสมัยก่อนไม่มีปูนซีเมนต์ขาย เขาจะบ่มไว้จนเหนียว อุปกรณ์บางอย่างเช่น เหล็ก ก้อนปูน บานพับหน้าต่าง ลูกบิด กุญแจ จะสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสโดยผ่านทางคุณพ่อยอแซฟ กอมบูริเออร์ ลงเรือมาถึงกรุงเทพฯ แล้วขึ้นรถไฟมาถึงโคราชแล้วเอาบรรทุกเกวียนต่อมาถึงท่าแร่อีกทีหนึ่ง ตึกแต่ละหลังจะมีอายุประมาณ 80 ? 110 ปี ปัจจุบันเกือบทุกหลังยังใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ และในตึกแต่ละหลังจะมีแท่นแม่พระทุกบ้าน เพราะมีความเชื่อในแม่พระ ตึกร้างก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีต้นโพธิ์ขึ้นปกคลุมอยู่ ตึกหลังนี้มีอายุประมาณ 90 - 100 ปี เป็นบ้านของนายหนูกัน และนางหนูนา โง่นคำ เป็นมรดกขององเฮียน แต่เดิมสร้างเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามอินโดจีน) ทางราชการสั่งปิดโบสถ์ไม่ให้ใช้ประกอบพิธีใดๆ ในทางศาสนา ชาวคริสต์จึงต้องหาสถานที่แห่งใหม่เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีบูชามิสซา พิธีรับศีลแต่งงาน แต่เนื่องจากบุตรหลานเจ้าของตึกหลังนี้เป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์ จึงอนุญาตให้ใช้ตึกหลังนี้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงถือว่าตึกหลังนี้เป็นโบสถ์ทางศาสนา และชาวคริสต์รุ่นเก่าหลายคนเคยใช้ตึกหลังนี้จัดพิธีรับศีลสมรส ต่อมาตึกถูกไฟไหม้ ชำรุดทรุดโทรม ไม่มีการบูรณะซ่อมแซม มีต้นโพธิ์ขึ้นรกรุงรัง กลายเป็นตึกร้างจนปัจจุบัน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ตึกและโบสถ์โบราณตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลท่าแร่

จำนวนผู้เข้าชม :595