ถ้ำขี้หมี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำขี้หมี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ถ้ำหินงอกหินย้อยซึ่งเป็นธรรมชาติ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ป่าดงพงไพร
การเดินทาง :  รถยนต์,รถจักรยานยนต์ ใช้ระยะเวลาเดินทาง 30 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :798