บ่อน้ำร้อนโป่งอาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำร้อนโป่งอาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านโป่งอาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีควันไอน้ำระเหยขึ้นมาตลอด มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำมีอุณหภูมิสูง บ่อน้ำร้อนอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโป่งอาง ต.เมืองนะ ตรงบริเวณนี้มีนกหลากหลายชนิด
การเดินทาง :  ต้องอยู่ที่ บ้านโป่งอาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :865