หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > พร้าว > สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง(ตามพระราชดำริ)ดอยม่อนล้าน
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง(ตามพระราชดำริ)ดอยม่อนล้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง(ตามพระราชดำริ)ดอยม่อนล้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  19.56
longitude :  99.31
รายละเอียด :  จำนวนมากและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเขาเผ่าแม้ว เผ่าลีซอ และเผ่ามูเซอร์ โดยชาวเขาทั้ง 3 เผ่าทำการเกษตรเป็นหลัก ปลูกข้าวไร่ ข้าวโพด ปลูกฝิ่น และเก็บหาของป่า ทำให้สภาพป่าไม้ถูกทำลายลงเรื่อย ๆ ดินหมดความอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าหญ้าคาเข้ามาแทนที่ ชาวเขาเผ่าแม้ว และเผ่าลีซอเริ่มอพยพออกไปหาที่อยู่ใหม่ ส่วนเผ่ามูเซอร์ย้ายไปอยู่บริเวณบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 ชาวเขาเผ่าอาข่า (อีก้อ) อพยพมาจากจังหวัดเชียงราย เข้ามาตั้งหมู่บ้าน อยู่จนถึงปัจจุบัน สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน มีดอยม่อนล้านเป็นยอดเขาสูงที่สุด มีความสูง 1,696 เมตร จากระดับน้ำทะเล และเป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่สะลวม น้ำห้วยโก๋น ไหลลงสู่น้ำแม่งัด ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยม่อนล้านเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของอำเภอพร้าว โดยเฉพาะช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก จะมีความสวยงามมาก สำหรับเวลาอื่นเราสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว เขื่อนแม่งัด และตัวอำเภอพร้าว
การเดินทาง :  ดอยม่อนล้านตั้งอยู่ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ภายใต้สำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 16 ทางทิศตะวันออก มีเขตติดต่ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เส้นที่ 1 - จากจังหวัดเชียงใหม่?พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร - แยกขวาพร้าว ? เวียงป่าเป้า (ทางหลวงหมายเลข1150) ระยะทาง 53 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านต้นกอก (ระหว่าง กม.ที่ 32 ? 33) ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม (ลักษณะทางเป็นดินลูกรังผสมคอนกรีต) ระยะทาง 27 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 124.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นที่ 2 - จากจังหวัดเชียงใหม่?พร้าว (ทางหลวงหมายเลข1001) ระยะทาง 94 กิโลเมตร - ตามถนนอำเภอพร้าว ? อำเภอเวียงป่าเป้า (ถนนลาดยาง) ระยะทาง 22 กิโลเมตร - แยกซ้ายที่บ้านขุนแจ๋ (ถนนดินลูกรัง) ผ่านโครงการหลวงแม่ปูนหลวงหน่วยจัดการต้นน้ำ พร้าว บ้านแม่ปูนหลวง ถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวม ระยะทาง 17 กิโลเมตร - จากหน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะลวมถึงพื้นที่รับเสด็จ (ถนนดิน) ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 135.5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าชม :877