แผ่นดินหวิด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แผ่นดินหวิด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ จ.เชียงใม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แผ่นดินหวิด หมายถึง พื้นที่ภูเขาสูงที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดไป หรือลึกลงไป บริเวณพื้นที่สูงที่มองลงไปในพื้นที่ต่ำกว่ากลายเป็นจุดชมวิวของชุมชนบ้านป่าสักงาม ตั้งอออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของชุมชน สภาพป่าเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ พรรณไม้เด่นที่พบในพื้นที่ป่า ได้แก่ ไม้สัก ไผ่ซางนวล มะแฟน รกฟ้า แดง มะค่า เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ น้ำตกป่าสักงาม เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ และเขื่อนแม่กวง เป็นต้น
การเดินทาง :  ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว

จำนวนผู้เข้าชม :877