วัดป่าภูผาสูง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าภูผาสูง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.8 บ้านดงมะไฟ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดป่าภูผาสูง เป็นสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานสาย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขามีเนื้อที่ดูแลจำนวน 2,800 ไร่ สถานที่ตั้งวัดป่าภูผาสูงนี้มีชื่อตามแผนที่ทางทหารว่า"เขาช้างหลวง"แห่ง"เทือกเขาภูหลวง"แต่ชาวบ้านรู้กันในนามว่า"เขาเจ้าพ่อ"พื้นที่เป็นป่าดิบแล้ง มีความสูง 760 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลหล่อเลี้ยงไปยังน้ำตกวะภูแก้ว น้ำตกหินเพลิง อ่างซับประดู่ และหล่อเลี้ยงชาวบ้านในบริเวณโดยรอบในเขตติดต่อ 4 อำเภอ คือ สูงเนิน สีคิ้ว ปากช่อง และปักธงชัย ประวัติความเป็นมาของวัดป่าภูผาสูงนั้นเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2528-2530 เมื่อพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)ได้เริ่มสร้างวัดวะภูแก้ว โดยการส่งพระอาจารย์เจต ทีฆายุโก ซึ่งเป็นลูกศิษย์มาประจำอยู่ที่สำนักวัดวะภูแก้ว พระอาจารย์เจตท่านมีนิสัยชอบเที่ยวภาวนาตามป่าเขา จึงเดินทางขึ้นมาเที่ยวธุดงค์กรรมฐานสที่บริเวณ"ภูผาสูง"เป็นอาจิณ และต่อมาท่านได้ชักชวนพระอาจารย์ใจ พระเพื่อนสหธรรมิกขึ้นมาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ด้วย
การเดินทาง :  เส้นทางที่ 1 ลำตะคอง-สีคิ้ว-วัดป่าภูผาสูง(ทางหลวงหมายเลข24) ลำตะคอง-วัดป่าภูผาสูง(เส้นทาง 1) จากเขื่อนลำตะคอง วิ่งตามเส้นทางถนนมิตรภาพ(ทางหลวงหมายเลข2) มุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ16.4 กม.ให้ชิดซ้ายตรงทางแยกข้างหน้า เพื่อเปลี่ยนไปใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 มุ่งหน้าสู่ อำเภอปักธงชัย ระยะทางประมาณ 7.5 กม. ถึงสี่แยกให้เลยสี่แยกไปกลับรถย้อนกลับมา เพื่อเลี้ยวเข้าถนนมะเกลือใหม่-น้ำตกวะภูแก้ว -วัดป่าภูผาสูง

จำนวนผู้เข้าชม :462