หน้าแรก > ภาคกลาง > พระนครศรีอยุธยา > ท่าเรือ > บ่อน้ำโบราณพระเจ้าทรงธรรม
บ่อน้ำโบราณพระเจ้าทรงธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำโบราณพระเจ้าทรงธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ท่าเจ้าสนุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  035760436ต่อ13
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งโบราณสถานที่หลงเหลือล่องรอยให้เห็นอย่างชัดเจน
การเดินทาง :  สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ และรถประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :360