หนองผักปัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองผักปัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลผักปัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.41
longitude :  102.13
รายละเอียด :  หนองปัง เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติ อยู่ในเขตตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ตำบลผักปัง ทางทิศตะวันตก ติดถนนภูเขียว-ชุมแพ สภาพเป็นหนองผักปัง มีต้นน้ำจากลำน้ำพรมไหลลงสู่อ่าง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของตำบลผักปัง เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค ชาวบ้านสามารถนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในเขตเทศบาลอีกด้วย
การเดินทาง :  โดยทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสาร ตามเส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ภูเขียว ชุมแพ ตั้งอยู่ฝั่งทางขวามือก่อนถึงโรงพยาบาลภูเขียว 200 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :312