ภู่ร่มเย็นมโนธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภู่ร่มเย็นมโนธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่8 ต.ห้องแซง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.30
longitude :  104.39
รายละเอียด :  ตากแดด หรือภูร่มเย็นมโนธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นที่ตั้งของวัดภูร่มเย็นมโนธรรม (ภูตากแดด)เป็นสถานที่เหมาะสำหรับปฏิบัติธรรม และชมทิวทัศน์
การเดินทาง :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโนนแดง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

จำนวนผู้เข้าชม :364