อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 11 ต.ตะโกทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยทรายอยู่ระหว่างพื้นที่ตำบลตะโกทอง และตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภมิ มีน้ำตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  บ้านหนองประดู่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :352