วัดท่าชุม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าชุม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดท่าชุม หมู่ 2 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
การเดินทาง :  รถโดยสาร สุโขทัย-ทุ่งเสลี่ยม , สวรรคโลก-ทุ่งเสลี่ยม , เถิน-ทุ่งเสลี่ยม , เชียงใหม่-ทุ่งเสลี่ยม , ลำปาง-ทุ่งเสลี่ยม รถส่วนตัว เส้นทางหมายเลข 1048

จำนวนผู้เข้าชม :493