แก่งกุดจับ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แก่งกุดจับ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกุดหมากเห็บ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กุดจับ เป็นพื้นที่รับน้ำธรรมชาติประมาณ 260 ไร่ อยู่ติดกับลำน้ำชี ใช้ การเกษตรทั้งนาปี และนาปรังของหมู่ที่ 2,8,9 บ้านนาโพธิ์ มีน้ำตลอดปี และเป็นแหล่งขยายพันธ์ปลาน้ำจืดของตำบล
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :331