หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > พร้าว > โครงการหลวงแม่ปูนหลวง
โครงการหลวงแม่ปูนหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โครงการหลวงแม่ปูนหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  โครงการหลวงในพระราชดำริ
การเดินทาง :  เส้นทางการเดินจากถนนหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่-พร้าว ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวนถึงประตูผา ประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :764