ธาตุลูกฆ่าแม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ธาตุลูกฆ่าแม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดทุ่งสะเดา บ้านสะเดา ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.81
longitude :  104.17
รายละเอียด :  ธาตุลูกฆ่าแม่
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :416