หน้าแรก > ภาคใต้ > กระบี่ > เมืองกระบี่ > ถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก
ถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำหลังโรงเรียนบ้านทับปริก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.ทับปริก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.27
longitude :  98.91
รายละเอียด :  เป็นหุบเขาตั้งอยู่ในลุ่มน้ำกระบี่ (คลองกระบี่ใหญ่) ห่างจากแม่น้ำประมาณ ๔ กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ ๑๒ กิโลเมตร เพิงผาอยู่ในที่โล่งตามรอยบากของภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๗๕ เมตร ภูมิประเทศรอบด้านเป็นที่ราบและที่ราบระหว่างหุบเขา เป็นสวนยางพาราและสวนผลไม้ของชาวบ้าน
การเดินทาง :  ถ้ำหลังโรงเรียนทับปริกอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนราดยางตลอดสาย สามารถโดยสารรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือขับรถยนต์เข้าไปโดยผ่านสามแยกตลาดเก่าเลี้ยวขวาไปยังถนนศรีตรัง เมื่อถึงปากทางเข้าไปบ้านคลองใหญ่เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางถนนราดยาง จนถึงโรงเรียนทับปริกจึงเดินเท้าเข้าไปทางหลังโรงเรียนลัดเลาะชายป่าและเชิง เขาก็จะถึงเพิงผาที่เป็นแหล่งขุดค้น

จำนวนผู้เข้าชม :548