ถ้ำเสด็จ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำเสด็จ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งที่ดำรงพระอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้เคยเสด็จผ่านมาแวะบริเวณถ้ำแห่งนี้ ซึ่งบริเวณถ้ำเสด็จและพื้นที่โดยรอบเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติ กล่าวคือ ถ้ำเสด็จเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากการกระทำของน้ำใต้ดินและน้ำฝนที่กระทำต่อ ภูมิประเทศแบบหินปูน เกิดเป็นหินงอก จากพื้นถ้ำ หินย้อย จากเพดาน น้ำ เสาหิน และหลุมยุบ ซึ่งมีความสวยงาม และมีคุณค่าทางด้านธรณี สัณฐานวิทยา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหล่านี้มีระยะเวลาก่อกำเนิดมายาวนาน
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มาทางทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร การเดินทางไปถ้ำเสด็จไปตามถนนหมายเลข 4 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 113 เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร ถึงปากถ้ำ

จำนวนผู้เข้าชม :397