วัดดอยจอมแจ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดดอยจอมแจ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดดอยจอมแจ้งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาอยู่ห่างจากบ้านเรือนราษฎรพอสมควรเป็นวัดที่มีความสงบเหมาะแก่การปฏิบัติวิปัสสนา เป็นที่ประดิษสถานของพระสิงห์ 1 ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธ์ของภาคเหนือและเป็นที่เคารพบูชาของคนในท้องถิ่นและคนทั่วไป เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนพื้นทีสูงจึงมีจุดชมวิวที่สามารถพื้นที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน
การเดินทาง :  วัดดอยจอมแจ้ง ตั้งอยู่ในเขตของตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางจะผ่านเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :854