หนองสามแจ่ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองสามแจ่ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  ม.7 บ้านหนองยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทสันทนาการและบันเทิง บริการเรือนแพ และอาหารเครื่องดื่ม
การเดินทาง :  ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เข้าซอยวิทยาลัยการอาชีพฝาง ระยะทางประมาณ 1.5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :861