หน้าแรก > ภาคกลาง > ประจวบคีรีขันธ์ > หัวหิน > วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา
วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วิถีชีวิตชาวไทยภูเขา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3, หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  บ้านป่าละอู อีกหนึ่งชุมชนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหมุ่้บ้านอยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ มีผู้อยู่อาศัยทั้งหมด 250 ครัวเรือน อยู่ร่วมกัน 3 เชื่้อสายด้วยกัน ได้แก่ กระเหรี่ยง กระหร่าง และไทย โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง และหาของป่าดำรงชีพ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาติดต่อสภาพพม่า หมู่บ้านอุดมไปด้วยป่าไม้ สมุนไพรนานาชนิด และยังเป็นพื้นที่ต้นน้ำ ลำธาร มีแม่น้ำป่าไหลผ่านกลางหมู่บ้านตลอดทั้งปี ชาวบ้านจังได้ริเริ่มจัดทำที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในลักษณะ "โฮมสเตย์" โดยใช้พื้นที่สาธารณะกลางหมู่บ้าน จำนวน 10 ไร่ สร้างเป็นที่พักหลังใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ปลูกแบบ้านของขาวกระเหรี่ยงและชาวกระหร่าง โดยใช้ไม้สนทำเสาบ้าน ใช้ไม้่ไผ่หรือที่ขาวบ้านเรียกว่า "หม้นวล" ทำเป็นพื้นและฝาบ้าน หลังคาบ้านบางหลังใช้เป็นหญ้าคา
การเดินทาง :  จากตัวเมืองหัวหินมีทางแยากจากถนนเพชรเกษม ไปตามทางหลวงหมายเลข 3219 ผ่านสี่แยกหนองพลับ แยกบ้านห้วยผึ้ง ไล่ไปจนถึงตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ตามลำดับ

จำนวนผู้เข้าชม :397