น้ำตกซับเหว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซับเหว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านซับเหว ตำบลซับสนุ่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.66
longitude :  101.20
รายละเอียด :  น้ำตกซับเหว หมู่ที่ 6 บ้านซับเหว
การเดินทาง :  ถนนสายมวกเหล็ก

จำนวนผู้เข้าชม :419