หินลาดอ่างศิลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หินลาดอ่างศิลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนเงิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หินลาดอ่างศิลา ตั้งอยู่ในบ้านดอนเงิน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ในสำนักสงฆ์ศรีโสภาอ่างศิลาธรรมสถาน บ้านดอนเงิน โดยเป็นแอ่งน้ำขนาดกลางหลายแอ่งกระจายอยู่ทั่วไป
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :303