ตลาดนัดโค - กระบือ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดโค - กระบือ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ตำบลทัพ ทัน
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-5654-0245
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งซื้อขายโค-กระบือ ในเขตอำเภอทัพทัน
การเดินทาง :  จากตลาดทัพทันมาตามถนนทัพทัน-สว่างอารมณ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ด้านขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :444