มณฑปวัดกลาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มณฑปวัดกลาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 4 ต.นครหลวง อ.นครหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.46
longitude :  100.61
รายละเอียด :  พระบาทพระพุทธเจ้าโผล่ยื่นออกจากนอกโลงที่วิหารเก่าวัดกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝาผนังภายในมณฑปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน กลางมณฑปมีพระแท่นยกสูงบนลวดลายบัวคว่ำบัวหงาย มีบันไดเดินขึ้นได้ทั้งสี่ทิศ บนแท่นมีโลงลวดลายทองพื้นสีแดงขนาดความกว้าง ๗๐ ซม. ยาว ๒ เมตร ส่วนตัวโลงศพมีความสูง ๑ เมตร มีฐานชุกชีรองรับ ที่พิเศษคือตรงปลายโลงด้านทิศตะวันตก มีฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้ายื่นโผล่พ้นโลงทองออกมาทั้ง ๒ พระบาท พระบาทแต่ละข้างกว้างประมาณ ๒๐ ซม. ยาว ๔๐ ซม. กลางพระบาทมีรูปตรากงจักร และลายก้นหอยสวยงาม ที่ปลายพระบาทมีพระกัสสัปปะยืนไหว้พระบาทอยู่ วัดกลางสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.๒๓๓๐ ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก โบราณสถานสำคัญคือมณฑปหรือวิหาร ซึ่งเชื่อว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ข้างในบนฐานสูงกลางมณฑปได้จำลองพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า แบบเป็นสามมิติเสมือนจริง และมีจิตรกรรมฝาผนังรอบฝาผนังทั้ง ๔ ทิศ เป็นเรื่องราวของสาวกพระพุทธเจ้า ที่มาร่วมในถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระพุทธเจ้า
การเดินทาง :  ข้อมูลการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน้ำพระอินทร์ แล้วแยกเข้าทาง หลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากถนนสายเอเชียเลยทางเข้าตัวเมืองอยุธยา มุ่งสู่ อ.นครหลวง(ทางไปจ.อ่างทอง) จะพบป้ายทางแยกขวามือ ไป อ.นครหลวง ขับรถต่อไปสู่อ.นครหลวง ลอดใต้สะพานข้ามแม่น้ำ ปราสาทนครหลวงอยู่ขวามือ (สังเกตุ ยอดวัดและปล่องโรงสีข้าว) ผ่านเทศบาลตำบลนครหลวง อีกประมาณ 300 เมตร ถึงวัดกลาง

จำนวนผู้เข้าชม :451