หน้าแรก > ภาคกลาง > ลพบุรี > พัฒนานิคม > ศูนย์วัฒนาธรรมไทยเบิ้ง
ศูนย์วัฒนาธรรมไทยเบิ้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์วัฒนาธรรมไทยเบิ้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม ประเพณี ของตำบลโคกสลุง สิ่งของเครื่องใช้ วิธีการใช้ชีวิต ของชาวตำบลโคกสลุง
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถไฟ หรือรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :495