วัดท่ากระดาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่ากระดาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางละมุง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4 สถานที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิท ซึ่งวัดอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนมากนัก การคมนาคมไป -มาสะดวกสบาย เป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งด้านพระพุทธศาสนาของเทศบาลตำบลบางละมุง และอำเภอบางละมุง เพราะเป็นวัดที่มีการก่อสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิทหาร ไทย - จีน ถวายแด่ดวงพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และวิญญาณของบรรพบุรุษไทยที่ได้ร่วมกันกอบกู้เอกราชให้แผ่นดินไทยสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ และมีเชิงตะกอนเก่า เล่ากันว่าเมื่อปี 2535 - 2536 เคยมีคนมาขุดเจอซากเรือ และสมบัติในไห พิสูจน์ได้ว่าเป็นสมัยเดียวกับชาวบ้านบางระจัน
การเดินทาง :  วัดท่ากระดาน ตั้งอยู่ที่ ทตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 127 กม.ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 23 นาที อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38.5 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวจังหวัดประมาณ 36 นาที อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 9.4 กม.ใช้เวลาเดินทางตัวอำเภอประมาณ 10 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :648