แหล่งโบราณสถาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณสถาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :585