เกยช้าง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกยช้าง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0
latitude :  14.81
longitude :  100.65
รายละเอียด :  เกยช้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่อยู่บริเวณตรงข้ามโรงเลื้อยจักรลพบุรี สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสร้างด้วยอิฐฉาบปูบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สภาพปัจจุบัน เกยช้างที่อยู่บริเวณตรงข้ามโรงเลื่อยจักรลพบุรี ชำรุดแตกร้าวมากส่วนเกยอื่น ๆ ซ่อมแซมบูรณะแล้วเป็นโบราณสถานร้าง กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 53 หน้า 905 ตอนที่ 24 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2479
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :874