สวนป่าชุมชนเขาน้อยนาแพง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนป่าชุมชนเขาน้อยนาแพง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเขาน้อย ม.8 บ้านนาแพงม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีบริเวณป่าไม้ ประมาณ 545 ไร่ อยู่บริเวณเทือกเขาภูเวียงในเขตอุทยาน ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณทั่วๆไป มีป่าดิบแล้งบริเวณบ้านนาแพง บ้านเขาน้อย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น 95 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเวียงเก่า 10 กิโลเมตร
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ใช้เวลาการเดินทางจากอำเภอเวียงเก่าประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

จำนวนผู้เข้าชม :300