โนนสาวเอ้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โนนสาวเอ้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้นนาบึง ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โนนสาวเอ้มีสภาพเป็นเนินดินและมีหนองน้ำขนาดใหญ่ใหล้บริเวณเนินดินที่พบบริเวณ เมืองฟ้าแดดสงยางชาวบ้านในท้องถิ่นเชื่อว่า เคยเป็นปราสาทกลางน้ำหรือรมมณียสถานที่พญาฟ้าแดดสร้างขึ้นเพื่อใช้ประทับในการแปรพระราชฐานชั่วคราวของพระธิดาฟ้าหยาด
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านเสมา

จำนวนผู้เข้าชม :186