ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.70
longitude :  100.14
รายละเอียด :  เป็นบริเวณต้นกำเนิดหรือจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านไหลมาบรรจบกันที่ตำบลปากน้ำโพ หน้าเขื่อนในตัวเมืองเป็นจุดรวมแห่งแม่น้ำทั้งสองสายดังกล่าว จะมองเห็นถึงความแตกต่างของสายน้ำทั้งสองได้อย่างชัดเจน แม่น้ำน่านจะมีสีค่อนข้างแดง และแม่น้ำปิงมีสีค่อนข้างเขียวเมื่อมาบรรจบกันแล้วจึงค่อย ๆ รวมตัวเข้าด้วยกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยไหลผ่านจังหวัดต่าง ๆ ในภาคกลางไปจนถึงกรุงเทพมหานครและออกอ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความยาวประมาณ ๓๗๐ กิโลเมตร
การเดินทาง :  ใช้ถนนเข้าตัวเมืองปากน้ำโพ

จำนวนผู้เข้าชม :508