น้ำตกเขาสะบ้า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเขาสะบ้า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านโป่งเกตุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่าสมบูรณ์การเดินทางยังไม่สะดวกยังไม่ได้เปิดเป็นทางการ แต่มีการสำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานเขาสิบหาชั้นแล้ว ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการในขั้นตอนสำรวจวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวอยู่ในเขตรอยต่อ 5 จังหวัด อันเนื่องจากพระราชดำริ
การเดินทาง :  ตำบลตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :201