แหล่งโบราณวัตถุบ้านเชียงเหียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งโบราณวัตถุบ้านเชียงเหียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 หมู่ 18 ตำบลเขวา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.15
longitude :  103.41
รายละเอียด :  หมู่ 1 บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอนุสรณ์ แสดงให้เห็นความทุ่มเทและเสียสละของอาจารย์ "บุญหมั่น คำสะอาด" ในการสร้างสรรค์และจรรโลงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเอง ให้กับลูกหลานพร้อมประชาชนที่ได้แวะเวียนเข้ามาได้รับรู้ โดยใช้เวลาสะสมวัตถุต่างๆ ยาวนานกว่า 50 ปี จัดแสดงไว้บริเวณชั้นบนของพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ เครื่องมือเครื่องใช้ของชาวอีสานสมัยประวัติศาสตร์บ้านเชียงเหียน และวัตถุโบราณ
การเดินทาง :  ถนนเส้นมหาสารคาม - ร้อยเอ็ดเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยของที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวัดที่พยษเชียงเหียนสร้างขึ้นห่างจากจังหวัดประมาณ 7 กิโล

จำนวนผู้เข้าชม :364