วัดเขานางบวช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขานางบวช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 บ้านเขานางบวช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-616301-4
latitude :  14.22
longitude :  101.22
รายละเอียด :  เป็นอนุสรณ์แห่งความรักอมตะและความรักครั้งนี้ได้เปลี่ยนเป็นความรักและเมตตาอันยิ่งใหญ่เป็นความรักที่มีต่อเวไนยสัตว์ประดิษฐานในมณฑปบนยอดเขานางบวช สูง 100 เมตร และมีรอยพระพุทธบาทกางเดือน 5 ของทุกปี
การเดินทาง :  ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วิ่งบนถนน 3049

จำนวนผู้เข้าชม :1062