วัดเขานางบวช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขานางบวช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่5 บ้านเขานางบวช
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  037-616301-4
latitude :  14.22