น้ำตกมาตุภูมิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกมาตุภูมิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านห้วยหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางไปค่ายเทพสิงห์

จำนวนผู้เข้าชม :406