น้ำตกซำกกหาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกซำกกหาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านซำภูทองใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ที่มีน้ำเฉพาะฤดูฝน เหมาะสำหรับนักผจญภัย ชอบค้นพบสิ่งแปลกใหม่
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถยนต์ไปยังหมู่บ้านซำภูทองใต้ จากอำเภอภูผม่าน จ.ขอนแก่น ถึงน้ำตกซำกกหาด ระยะทางประมาณ 7 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :347