วัดเสาหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเสาหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านร่องขามป้อม หมู่ 9 ต.เวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :636