จุดชมวิว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ออนเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0869110161
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดชมวิวที่เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอแม่ออนตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างตำบลทาเหนือ และตำบลออนเหนือ
การเดินทาง :  การเดินทางได้สองเส้นทาง 1.เดินทางจากตำบลทาเหนือถึงจุดชมวิวประมาณ 5 กิโลเมตร 2.เดินทางจากตำบลออนเหนือถึงจุดชมวิวประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :775