เขาพระยาเดินธง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระยาเดินธง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.พัฒนานิคม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขาพระยาเดินธง เป็นภูเขาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม บนยอดเขามีสถานที่ปฏิบัติธรรม ในช่วงเดือนธันวาคม จะมีประชาชนขึ้นไปปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่แข่งขันจักรยานด้วย
การเดินทาง :  การเดินทาง จากถนนลพบุรี-วังม่วง หรือถนนสระบุรี-หล่มสัก จากสี่แยกซอย 12 มาทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงซอย 15 เลี้ยวซ้าย เดินทางต่อไปอีกประมาณ 8 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :463