วัดป่าขาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าขาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ในเขตเทศบาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.36
longitude :  98.44
รายละเอียด :  วัดป่าขามตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงใต้ ในพื้นที่ถนนคนเดินเป็นวัดแบบไทใหญ่
การเดินทาง :  วัดป่าขามตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงใต้ ในพื้นที่ถนนคนเดินเป็นวัดแบบไทใหญ่

จำนวนผู้เข้าชม :387