หาดโล๊ะปาเหรด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดโล๊ะปาเหรด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.พรุใน อ.เกาะยาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.98
longitude :  98.57
รายละเอียด :  เป็นหาดทรายอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ มีลักษณะเป็นหาดที่ยาวและทรายขาวสะอาด น้ำใส เหมาะแก่การเล่นน้ำ
การเดินทาง :  สามารถเดินทางจากท่าเรือต่างๆในเขตจังหวัดภูเก็ตและพังงา

จำนวนผู้เข้าชม :68